Poprzednie kampanie>
Założenia kampanii
Zaangażowani w kampanię>
Program rządowy razem bezpieczniej
Media>
Konferencja
Co zamiast bicia?

KONFERENCJA "I LOVE. I DO NOT HIT. THE WHOLE EUROPE AGAINST CHILD ABUSE"


Polska podczas Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zaplanowanej na II półrocze 2011 r. podejmie m.in. działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co koresponduje z przyjętymi kierunkami i standardami działania UE i jednocześnie stanowi kontynuację priorytetu przyjętego podczas przewodnictwa Hiszpanii.


W ramach tego zadania podjętych zostanie wiele inicjatyw, w tym przeprowadzona zostanie kampania społeczna "Kocham. Nie biję – Europa przeciwko przemocy wobec dzieci”, która według założeń ma objąć swoim zasięgiem 27 krajów Unii Europejskiej. Przez ostatnie dwa lata Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji, przy wsparciu właściwych Ministerstw oraz Policji, realizowała kampanię pod tym hasłem na płaszczyźnie krajowej. Realizując poprzednie kampanie od początku założyliśmy, że w przyszłości zaistnieją one w świadomości międzynarodowej. Prezydencja Polski jest idealną okazją do zaangażowania wszystkich państw członkowskich do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Wydarzeniem poprzedzającym kampanię była międzynarodowa konferencja „I love. I do not hit. The whole Europe against child abuse”, która odbyła się w dniach 3-4 marca 2011r. w Warszawie. Konferencja była okazją do przedstawienia założeń i strategii kampanii „Kocham. Nie biję” oraz formalnego zaproszenia wszystkich uczestników spotkania do przygotowania i współdziałania w ramach kampanii w 2011 roku. W konferencji udział wzięli przedstawiciele: Ministerstw, Policji, Organizacji Pozarządowych oraz Rzecznicy Praw Dziecka 27 krajów Unii Europejskiej.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konferencyjnymi.


- Program konferencji.


PREZENTACJE PRELEGENTÓW


- Montse Cusó, Children's Ombudsmans Department, Spain.
- Maja Gabelica Šupljika, Deputy Ombudsman for Children, Kroatia.
- Lea Javornik Novak, Ministry of Labour, Family and Social Affairs, Slovenia.
- Natasa Jović, Protector of Citizens, Department for the Rights of the Child, Republic of Serbia.
- Leda Koursoumba, Commissioner for Children´s Rights, Cyprus.
- Ieva Kromelyte, Children's Rights Ombudsman Adviser, Lithuania.
- Loredana Ceccacci, Observatory for the fight against paedophilia and child pornography, Italy.
- Renata Durda, Blue Line, Poland.
- Louise Wall, West Mercia Police, Public Protection Team, England.


MATERIAŁY PARTNERÓW


- Razem Bezpieczniej
- Razem Bezpieczniej - Film
- Dotychczasowe działania Ministerstwa Sprawiedliwości
- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Przemoc w rodzinie - działania Policji
- Rzecznik Praw Dziecka
- O Fundacji Kidprotect.pl i programach


Stronę odwiedzono 
613517
 razy